1. YAZARLAR

  2. Nevin Balta

  3. Azerbaycan Karabağ'daki Farklı Kültürel Değerlere Saygı Duyuyor ve Koruyor      
Nevin Balta

Nevin Balta

SÖZÜN ÖZÜ
Yazarın Tüm Yazıları >

Azerbaycan Karabağ'daki Farklı Kültürel Değerlere Saygı Duyuyor ve Koruyor      

A+A-

Azebaycan Devleti Karabağda işgalden kurtarılan bölgelerde farklı dinî ve etnik toplumların yaşam ve ibadet haklarını, tüm vatandaşlarının haklarını ve özgürlüklerini devlet güvencesi ile koruyor.  Kardeş Azerbaycan'da  çeşitli halklar asırlardır bir arada, aralarında hiçbir sorun bulunmaksızın yaşıyorlar. Özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra daha önce bu ülkeye ait olan ve daha sonra bağımsızlığını kazanmış cumhuriyetlerde ırksal ve dinsel çatışmalar sık sık gündeme geldi. Rusya Federasyonu'nda dahi bu tür çatışmalar yaşandı. Güney Kafkasya'da tek uluslu devlet olan Ermenistan'dan, kendi bünyesinde ırksal, dinsel ve kültürel ilişkileri dengeleyemeyen Gürcistan'dan farklı olarak Azerbaycan bu konuda devlet nezdinde çözüm yolunu buldu. Azerbaycan, devlet olarak özellikle iç politikada çok kültürlülük ve milletler arası birlikte yaşama teorilerini geliştirdi. Sadece geliştirmekle de kalmadı, bunları vatandaşların hayatında da adil bir biçimde uyguladı. Azerbaycan'da halkta zaten mevcut olan saygı ve hoşgörü biraz daha ileri seviyeye taşındı ve bu gün ülkede devlet politikasının temelini Azerbaycancılık kimliğinin mevcudiyeti  oluşturmaktadır. Azerbaycan'da yaşayan çeşitli etnik ve dinî kimliğe sahip vatandaşlar ülkede eşit haklara sahipler ve gerek devlet gerekse de bireysel ilişkilerde asla ayrımcılığa maruz bırakılmıyorlar. Müslümanıyla; Hıristiyanıyla, Yahudisiyle, Rusuyla, Lezgisiyle, Avarıyla, Talışıyla bir bütün olan ülke halkı işte bu birliktelikten, bu kenetlenmeden dolayıdır ki, kırk dört günlük Vatan Savaşı sırasında hep beraber Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenilere karşı mücadele ettiler ve bu kenetlenmenin sonucunda "Şanlı bir Zafer" kazanıldı.

Kafkasya bölgesi için farklı etnik ve dini yapıların bir arada bulunduğu sayılı ülkelerden biri olan kardeş Azerbaycan, devletini ve kültürel yapısını çok kültürlülük kavramı çerçevesinde yeni açılımlarla değerlendiriyor. Azerbaycan, ülkesindeki farklı kültürel değerlerin bir zenginlik olduğunu tüm Kafkasya ve dünya halklarına duyurmak için iç ve dış kamuoyu gündemini oluştururken basın ve halkla ilişkiler çalışmalarına büyük önem veriyor.

Azerbaycan'da çok kültürlülük ve Azerbaycancılık politikalarının temelleri Ulusal Lider Haydar Aliyev tarafından atıldı. Bu süreç ülkenin şu anki Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından başarıyla sürdürülmektedir.  Çok kültürlülük politikaları, birleştirici bir unsur olarak Azerbaycan'ın toplumsal hayatına ayrı bir değer katıyor. Onun sözlerine göre, kardeş bağımsızlığını kazandığından bu yana gelinen süreçte ülke genelinde asırlardır yaşayan ulusal ve inanç topluluklarının devlet bazında dışlanması hiçbir zaman mümkün olmadı. Azerbaycan'daki ve işgalden kurtarılan Karabağ'daki tüm dinî cemaatlerin ibadetlerini tam gerektiği gibi yapmaları için tüm gerekli olanaklar devletçe sağlanıyor.

Azerbaycan, bugüne kadar ülkesinin sınırları içinde yaşayan farklı dinî ve etnik kimliklere mensup tüm vatandaşlarının haklarını ve özgürlüklerini korudu. İşgalden kurtarılan bölgelerdeki faklı din ve etnik kimliklerin güvencesi olan  Azerbaycan Devleti, geçtiğimiz günlerde Hıristiyan Udilerin de haklarını koruma konusunda yeni adımlar attı. Ermenilerce hakları gasp edilmiş olan Gabala'nın Nic kasabasında toplu hâlde yaşayan Hıristiyan Udilerin tüm vatandaşlarının haklarını ve özgürlüklerini teminat altına aldı.

 'Çarlık Rusyası'nın Azerbaycan'ı işgalinden sonra zorla Ermeni Gregoryen Kilisesi'ne birleştirilen Udilerin o andan itibaren hayatları cehenneme dönüştü. İbadet hakları dahi ellerinden alınan Udiler yıllarca kendi atalarının inşa ettikleri kiliselerde ibadet edemediler. Onların tekrar eskisi gibi ibadetlerini yapabilme hakkını kendilerine sağlayan Azerbaycan Devleti oldu. Artık Karabağ'da işgalden kurtarılmış bölgelerdeki kiliseleri de devlet Udilere tahsis etmiş durumda. Bu da Azerbaycan Devleti'nin Udilerin şahsında Azerbaycan'ın vatandaşı olan tüm ulusal ve dinsel kültür taşıyıcılarına duyduğu saygıdan kaynaklanıyor.'

Azerbaycan çok kültürlülük geleneğine bundan sonra da devam edecek. Azerbaycan Devleti ve halkı ortak yaşama geleneğinin devam ettirme, faklı din ve kültüre, faklı etnik kimliğe sahip halklarla barış içinde birlikte yaşama konusunda dünyaya örnek olmuş ve olmaya da devam edecektir. Dünya milletleri Azerbaycan'ın çok kültürlülük geleneğini  örnek almalıdır.

Bu yazı toplam 213 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar