1. YAZARLAR

  2. Burcu Uslu

  3. Yöneticine güven performansın artsın
Burcu Uslu

Burcu Uslu

Yazarın Tüm Yazıları >

Yöneticine güven performansın artsın

A+A-

Yapılan bir araştırma yöneticisine güvenmeyen çalışanların performansının düştüğünü ortaya çıkardı. Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından yapılan 2019 Benchmark Araştırması'na 179 şirketten 96.269 çalışan katıldı. Araştırma sonuçları, Türkiye'de çalışanın yüksek performansa ulaşması için sağlanması gereken güven ikliminin henüz yeterli düzeyde olmadığını gösteriyor.

Güven, bireylerarası ilişkilerin ve birlikte yaşamın en önemli unsurlarından birisi olarak nitelendirilmekte. Güven, bireyin karşısındaki kişinin davranışları ve kararlarından emin olması ve buna göre hareket etmesidir. Çalışma alanlarında güven ortamının kişilerin birbirlerine duygularını ve düşüncelerini serbestçe dile getirmelerini sağladığı, iş yerlerinde verimliliği, motivasyonu, iş tatminini, örgütsel bağlılığı, yaratıcılığı ve iş birliğini artırdığı, işten ayrılmaları azalttığı gözlemlenmekte.

Güveni, her ilişkinin temeli ve özellikle de iş yerinde hayati önem taşıyıcı olarak tanımlayabiliriz. Aslında çalışan ile yöneticinin güvene dayalı bir ilişkiye sahip olup olmaması iş yerindeki yaşamı büyük ölçüde etkilemektedir.

Güvensizliğin hüküm sürdüğü bir iş ortamında yöneticiler bilgi saklar, çalışanlar birbirlerinin arkasından konuşur, insanlar endişelerini söylemekten çekinir ve kimse sorumluluğu üstlenmez. Tüm bunlar düşük morale, üretkenliğin düşmesine ve sağlıksız bir iş ortamına yol açar. Yöneticilerine güvenen insanların, iş yerlerinde gösterdikleri performans her zaman yüksek olmakta...

Bu kısa bilgiyi verdikten sonra araştırmanın sonuçlarına bir göz atalım:

***

Great Place to Work Türkiye Enstitüsü, 2019 Benchmark Araştırması verilerine dayanarak çalışanın iş yerini "harika" bir iş yeri olarak tanımlamasını sağlayan faktörleri, çalışanların şirkette kalma nedenlerini ve performanslarını etkileyen unsurları açıkladı. Araştırmaya 179 şirketten 96.269 çalışan katıldı. Araştırmada, iş yerini harika yapan belirleyici faktörler, çalışanların iş yerinde uzun süre çalışma isteğiyle ilgili belirleyici faktörler ve çalışanın iş yerinde yüksek performans gösterme istekliliğiyle ilgili faktörler incelendi. Sonuçlara bakıldığında, bir çalışan için iş yerini harika yapan faktörler ile iş yerinde uzun süre çalışma istekliliğiyle ilgili faktörlerin çok büyük ölçüde benzeştiği görülüyor.

 İş yerini harika yapan faktörlerle uzun süre çalışma nedenleri aynı: Hem harika iş yeri algısı, hem de uzun süre çalışma istekliliği için başta gelen ortak faktörlerin; zevkli ve eğlenceli bir çalışma ortamı, çalışanın yakınlarına bir işveren olarak tavsiye edecek kadar şirketinden gurur duyması, başkalarına şirketinden bahsederken gururla söylemesi olduğu belirlendi. Ayrıca şirketteki görevi ne olursa olsun kendisine şirketin bir parçası olarak davranıldığını hissetmesi, yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirebilmesi, işine severek gelmesi ve şirketinde kendisini bir ailenin, bir takımın parçası hissetmesi olarak gerçekleşti.

Çalışan iş yerinden memnun olması yüksek performans için yeterli değil: Ancak araştırma sonuçlarına bakıldığında, çalışan için iş yerini harika yapan belirleyici faktörler ile çalışanın iş yerinde yüksek performans gösterme istekliliğiyle ilgili faktörlerinin benzeşmediği ortaya çıkıyor. Bu durum, yüksek performans için güvene dayalı iş yeri kültürü temelinin korunması yanında, şirketlerin bazı özel faktörlere ayrıca dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor.

Güvene dayalı iş birliği ortamı, performans için kritik öneme sahip: Sonuçlara göre, iş yerinde güvene dayalı işbirliği ortamı, çalışanlara yöneticileri tarafından sorumluluklar verilmesi, çalışanların birbirlerini önemsedikleri bir değer ikliminin oluşturulması, birlikte gerçekleştirilen işlerin çalışanlarda gurur duygusu oluşturması, yüksek performans istekliliğinin ortaya çıkması için özellikle ön plana çıkan faktörler. Bunlarla birlikte, tüm çalışanların fark edildiklerini ve takdir edildiklerini hissedebilmeleri, görev dağılımı ve koordinasyonda yetkin, hedefleri ve bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğini bilen yöneticilerin varlığı da çalışanların yüksek performans istekliliğini doğrudan etkiliyor.

Türkiye'de güven iklimi henüz yeterli düzeyde değil: Bu faktörlerin özellikle şirketteki yöneticilerin yetkinliklerinin ve iletişim becerilerinin yanında, çalışanlar arası güvene dayalı işbirliği ve takımdaşlık ortamının sağlanmasının yüksek performans için belirleyici olduğunu vurgulayan Great Place to Work Türkiye Ülke Müdürü Eyüp Toprak, "Araştırma sonuçları, Türkiye'de çalışanın yüksek performansa ulaşması için sağlanması gereken güven ikliminin henüz yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir. Özellikle performans faktörlerinde alınan sonuçların düşük olması, yöneticilerin yetkinliklerinin ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve çalışanlar arası güvene dayalı iş birliği ve takımdaşlık ortamının oluşturulmasında hız kazanılması gerektiğini göstermektedir." diyor.

 

Bu yazı toplam 562 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar