1. YAZARLAR

  2. Hüdavendigâr Onur

  3. Türkler ve Batı
Hüdavendigâr Onur

Hüdavendigâr Onur

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Türkler ve Batı

A+A-

Haçlı Seferleri'nin etkisi günümüzde hâlâ sürmektedir. Türkiye ve Avrupa devletleri ve Amerika arasındaki anlaşmazlıkların ve Hıristiyan aleminin zaman zaman Türk ulusuna karşı ortak tavır almaları, bu savaşlara dayanmaktadır. Örnek olarak Suriye'deki şu anki durumu gösterebiliriz.

Hıristiyanların Türklere karşı düzenlediği savaşlara 'Haçlı Seferleri' dendiğini biliyoruz. 1096'dan önce buna 'Kutsal Topraklara Yolculuk' ya da 'Kudüs Yolculuğu' deniyordu. Zamanla 'Haçlı Seferi' diye adlandırılmıştır. Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın mezarının Kudüs'te olduğuna inanıp buraları ele geçirerek kendi inançlarına göre bir görevi yerine getirmek istemişlerdir.

Kudüs, bilindiği gibi Hz. Ömer zamanında 638 yılında fethedilmiştir. 11. yüzyılda ise bu topraklara Hıristiyanlar seferler düzenlemiştir. Sultan Alparslan'ın 1071'de Bizans (Doğu Roma) ordularını yenmesiyle Hıristiyan alemi şaşkınlığa uğramıştır. Papa VII. Gregorius, Doğu Hıristiyanlarını desteklemeleri için Batı Hıristiyanlarını sefere çağırmış ama bunu gerçekleştirememiştir. Hıristiyan dünyası, her ne kadar "Kudüs'ü kurtarma" iddiasıyla zaman zaman hareket etmişse de, asıl hedefleri Türkleri Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasından çıkarmak amacını gütmüştür. Haçlılarla savaşlar 200 yıl sürmüştür. Bu 1096'daki 1. Haçlı Seferi ile 1291 yılında Latin Hıristiyanların Akka'dan çıkarılmasına kadar süren bir süreci kapsamaktadır. Kudüs denilince ilk akla gelenlerden biri Selahaddin Eyyubi'dir. Kent, Selahaddin Eyyubi tarafından 1187 yılında fethedilmiştir.

Umay Türkeş Günay, "Türklerin Tarihi"nde Kudüs konusuna değinirken, "Haçlı seferlerinin, çeşitli Müslüman millet ve grupların desteği olmakla beraber büyük ölçüde Türkler tarafından geri püskürtüldüğünü" ifade eder.

Size konuyla ilgili bir kitap tanıtacağım. Bu yüzden kısa da olsa Haçlı Seferlerine değindim. Haçlılarla ilgili okuduğum yapıtlardan biri, Steven Runcıman'ın kaleme aldığı Birinci Haçlı Seferi ve Kudüs Krallığı'nın kuruluşunu anlatan üç ciltlik 'Haçlı Seferleri Tarihi'dir. Fikret Işıltan tarafından Türkçeye çevrilen eser 1986 yılında Türk Tarih Kurumu Basımevi tarafından yayınlanmıştır.

Fikret Işıltan, kitap hakkında şöyle diyor: "Türk bilgi alemine çeşitli araştırmaların sonuçlarını, bizim görüşümüzle olmasa da, yine de doğruya en yakın bir şekilde birleştiren bir terkibi eserin sunulması gerektiğine inandığım için, gördüklerimin en iyisi saydığım, Profesör Steven Runcıman'ın üç ciltlik eserini takdim ediyorum."

Yapıttan seçtiğim bazı bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Bunlar şöyle:

"Malazgird savaşı, Bizans tarihinin kesin felâketiydi. Bizzat Bizanslılar da bu hususta teselli hülyalarına dalmaktan uzaktılar. Bizans tarih yazarları her vesileyle bu korkunç güne işaret ederler. Muahhar haçlılar, Bizans'ın Hıristiyanlığın koruyucusu olmak iddiasını savaş meydanında yitirdiği fikrindeydiler. Malazgird, işe batının müdahalesine hak verdirmişti."

"Eğer haçlılar Kudüs'e varmak istiyorlardıysa, Anadolu içinden buraya giden yolların temizlenmesi açılması gerekti ve Türklerin Anadolu'dan atılması da Bizans siyasetinin esas hedefiydi.

Bu yazı toplam 482 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar