1. YAZARLAR

  2. Burcu Uslu

  3. Türkiye yaşlanıyor aileler küçülüyor!
Burcu Uslu

Burcu Uslu

Yazarın Tüm Yazıları >

Türkiye yaşlanıyor aileler küçülüyor!

A+A-

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün TÜBİTAK 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında yürüttüğü "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Buyurun birlikte okuyalım...

Türkiye'nin demografik yapısı, doğurganlık düzeyi, gebeliği önleyici yöntem kullanımı, anne-çocuk sağlığı ve eğitimle ilgili konularda mevcut durum ve değişimlere ilişkin ulusal ve bölgesel düzeyde bilgi veren araştırma için, 11 bin 56 hane halkı ve doğurganlık çağındaki (15-49 yaşlarındaki) 7 bin 346 kadınla görüşme yapılmış.

Türkiye'nin en geniş kapsamlı nüfus ve sağlık araştırması sonuçlarını içeren araştırmaya göre, Türkiye hâlâ genç bir nüfus yapısına sahip ancak yaşlı nüfusun payı oldukça artmış durumda. Toplam nüfusun yüzde 25'inin 15 yaşın altında. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranının ise ilk kez yüzde 10'a ulaşmış.

Hane halkı büyüklüğü azalmaya devam ediyor. Buna göre, son 20 yılda Türkiye'deki ortalama hane halkı büyüklüğü 4,5 kişiden 3,5 kişiye düşmüş. Türkiye'deki hane halklarının dörtte üçünün 4 ya da daha fazla kişiden oluştuğu, hanelerin yüzde 9'unun ise tek kişilik haneler olduğu gözlemlenmiş.

Eğitim seviyesinde iyileşmeler yaşanmış ancak, kadın ve erkek arasındaki fark, lise ile üzeri eğitimde ve kırsal yerleşim yerlerinde hâlâ devam ediyor. 6 yaş üzerindeki nüfus içinde kadınların yüzde 25'i, erkeklerin ise yüzde 14'ünün ya hiç okula gitmediği ya da ilkokulu bitirmediği belirlenmiş. Eğitimde cinsiyet farklılığı, genç kuşakta ve ilkokul-ortaokul eğitim düzeyinde azalırken lise ve üzeri eğitimde özellikle kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan kadınlar için dezavantaj azalarak sürüyor.

25-49 yaş grubundaki kadınlar için ilk evlenme yaşı son 10 yıl içinde değişmiş. Ortanca ilk evlilik yaşı 21 olurken, erken yaşta yapılan evliliklerle ilgili veriler, 15-19 yaş grubundaki kadınların yüzde 5'inin evlendiğine ve bu evliliklerin yüzde 24'ünün akraba evliliği olduğu ortaya çıkmış.

Kadın başına ortalama 2,3 çocuk olan doğurganlık seviyesinin son 15 yılda neredeyse hiç değişmemiş. Kadın başına düşen ortalama çocuk sayısının kuzey bölgesinde 1,6 çocuk iken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3,2 çocuk olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre doğumların ileri yaşlara ötelenmiş.

Son 5 yıldaki doğumların yüzde 99'u bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmiş. Bu doğumların yüzde 52'sinin sezaryen doğum olması dikkat çekici. Çünkü, uzmanların normal doğumu önermesi ve Sağlık Bakanlığı'nın tehlikeli boyutlara ulaşan sezaryenin önüne geçmek için üç aşamalı olarak hazırladığı "Doğum Eylem Planı"na rağmen sezaryen doğumlarda 5 sene öncesine göre yüzde 4'lük artış gözlenmiş.

Araştırma, çağın vebası olarak adlandırılan obezitenin de çocuk ve kadınlarda artığını ortaya koymuş. Türkiye'de 5 yaşından küçük çocukların yüzde 6'sının boyunun yaşına göre kısa olduğunu ortaya çıkaran araştırmaya göre, kronik beslenme sorunları sonucu oluşan bodurluğun, yüzde 8 ile kırsal alanlarda yüzde 8 ile doğu bölgesinde yüzde 12 ile düşük refah seviyesindeki hanelerde ve yüzde 9 annesi eğitimsiz çocuklar arasında daha yaygın olduğu belirlenmiş. Çocukların yüzde 8'inin, kadınların ise yüzde 30'unun obez olduğu ortaya çıkmış.

Bu yazı toplam 361 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar