1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. "Torba kanun teklifi" yasalaştı
"Torba kanun teklifi" yasalaştı

"Torba kanun teklifi" yasalaştı

Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının yurt dışında ikamet eden ana, baba, eş ve çocukları ile çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancıların ana, baba, eş ve çocukları talep etmeleri halinde genel sağlık sigortalısı sayılacak.

A+A-

Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının yurt dışında ikamet eden ana, baba, eş ve çocukları ile çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancıların ana, baba, eş ve çocukları talep etmeleri halinde genel sağlık sigortalısı sayılacak.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba kanun teklifi" olarak anılan, "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

Kanuna göre, Esnaf Ahilik Sandığının kurulması nedeniyle buradan ödenek alacaklar genel sağlık sigortalısı sayılacak. Genel Sağlık Sigortalısı sayılanlar için prime esas günlük kazançlarının alt sınırının 30 günlük tutarı, prime esas kazanç tutarı olarak dikkate alınacak.

Tescil tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde gelir testi talebinde bulunanlardan, gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri brüt asgari ücretin 3'te 1'inin altında tespit edilenlerin bu sürelerde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilecek.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında sıralananların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayanların, Genel Sağlık Sigortası primi, prime esas kazançlarının yüzde 3'ü olacak ve bu oranı yüzde 12'ye kadar artırmak Bakanlar Kurulunun yetkisinde olacak.

Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türk soylu olmakla birlikte yurt dışında ikamet eden ana, baba, eş ve çocukları ile çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancıların ana, baba, eş ve çocukları, talep etmeleri halinde, talep tarihini takip eden günden itibaren ikamet şartı aranmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacak. Bu şarttan yararlanabilmek için kişilerin prim ve prime ilişkin hiçbir borcunun bulunmaması şartı aranacak.

Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediği veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, ilk tespitte 1 ay, ilk tespit tarihinden itibaren 3 yıl içinde tekrar eden her tespit için de bir yıl süreyle işletme, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacak. 5 kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının yüzde 1'ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde bu yaptırım uygulanmayacak.

 

 

Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden 1 yıllık süreyle yararlanamama yaptırımına tabi tutulan iş yerleriyle ilgili olarak yapılan yararlanamamaya esas tespitler, düzenlemenin kanunlaştığı tarih itibarıyla ilk tespit sayılacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu borçlularından taşınmaz satın alınması suretiyle Kurumun sigorta primi ve idari para cezası alacaklarının tahsilinde, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait taşınmazlardan kaynaklanan kira ve ecrimisil alacaklarını kapsamaması durumu ortadan kaldırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumunun bu kapsamdaki alacaklarına karşılık da taşınmaz satın alması mümkün hale getirilecek.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na tabi özel sektör iş yerleri için asgari ücret desteği verilecek gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazancın, diğer iş yerlerinden farklı olarak belirlenebilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilecek.

- Genel Sağlık Sigortası prim borçları yeniden yapılandırıldı

Kanunla, Genel Sağlık Sigortası prim borçları yeniden yapılandırıldı.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında sıralananların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan ve genel sağlık sigortası tescili yapılıp, ancak gelir testine hiç başvurmayanlara yönelik düzenleme getiriliyor. Bu kişiler, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay içinde gelir testine başvurursa, Genel Sağlık Sigortası primleri, yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren alınacak.

Bu sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçlarına, düzenlemeden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklardan, ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının ait olduğu aya ilişkin tutarının; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının 30 günlük tutarının yüzde 3'üne eşit veya fazla olması halinde yüzde 3'ü üzerinden, yüzde 3'ünden az olması halinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanacak.

Hesaplanan yeni borç, 12 ay içinde peşin veya taksitle ödenirse, bu tutara, yürürlük tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak.

Yürürlük tarihinden önce sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar, belirtilen şartları taşımaları halinde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 aylık sürenin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanacak.

Ödenmiş Genel Sağlık Sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmeyecek.

- DSİ'nin baraj projeleri

DSİ tarafından yürütülen baraj projelerinin kapsamında bulunan kamulaştırma ve iskan/yeniden yerleşim çalışmalarının, barajı yapan DSİ tarafından tek elden yürütülmesiyle projelerin süresinde tamamlanması amaçlanıyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan, yapılacak olan baraj ile baraj mücavir alanında kalan taşınmazların kısmen veya tamamen kamulaştırılmasıyla yerlerini terk etmek zorunda kalanların iskanına ilişkin olarak İskan Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla Bakanlığa verilen her türlü hak, görev ve yetkiler, DSİ Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda yapılacak iskanla ilgili usul ve esaslar, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek.

DSİ'nin, bu hak, yetki ve görevleri kullanması halinde, kullanılabilecek arazi ve arsalardan gerekli olanlar, düzenleme kapsamında kalan iskan faaliyetleri amacıyla kullanılmak üzere tapuda DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edilecek. Aynı maksatla kullanmak üzere ihtiyaç duyulan ve talep edilen Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülenler DSİ adına devren tescil edilebilecek. Bunlardan ihtiyaç duyulmayan ve kullanılmayanlar Maliye Bakanlığının talebi üzerine yeniden bedelsiz olarak devren Hazine adına tescil edilecek.

Bu kapsamda yapılacak her türlü devir, temlik, tevhid, ifraz, tescil, terkin ve sair işlemleri tapu sicilinde yapmaya DSİ yetkili olacak.

Düzenleme kapsamında iskan faaliyetinde kullanılmak üzere Bakanlar Kurulu kararıyla orman sınırları dışına çıkarılacak alanlar, tapuda DSİ adına resen tescil edilerek devredilecek.

Sendika ile konfederasyonların iş birliği protokolü çerçevesinde, kadın istihdamını destekleyici faaliyetler kapsamında kullanılması şartıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına kaynak aktarılacak.

Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki sözleşmeli personelin yıllık izinleri bir sonraki yıla devredilebilecek.

- Yürürlük

Vergisini düzenli ödeyene yüzde 5 indirim sağlayan hüküm, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yabancılara konut ve iş yeri satışında KDV istisnası getiren düzenleme 1 Temmuz'dan, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarıyla ilgili hükümler 1 Nisan'dan, Esnaf Ahilik Sandığının kurulmasına ilişkin hükümler ise 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

(Bitti)

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.