1. YAZARLAR

  2. Hüseyin Movit

  3. Fiil çekimi ile ilgili yazılışlar
Hüseyin Movit

Hüseyin Movit

DİKKAT ETSENİZ İYİ OLUR
Yazarın Tüm Yazıları >

Fiil çekimi ile ilgili yazılışlar

A+A-

-a / -e, -acak / -ecek, -ayım / -eyim, -alım / -elim, -an / -en vb. eklerden önce gelen ünlü veya ekin geniş ünlüsü söyleyişe bakılmaksızın a / e ile yazılır: başlaya, gelmeye; başlayacağım, gelmeyeceksin; başlayayım, geleyim; başlayalım, gelmeyelim; başlayan, gelmeyen vb. (Türk Dil Kurumu)

BUNLAR DA KISA KISA

* Mustafa Duman, İstanbul Efsaneleri 11. baskı, Heyamola Yayınları: "Rumeli Kavağı olarak bildiğimiz kıyıları..."

Semtten bahsedildiğine göre doğru yazım, "Rumelikavağı"dır!

Yayın Yönetmeni Ömer Asan, teknik yardım almalıdır!

*  Hıncal Uluç, Sabah, 26.09.2019: "atv servisleri,  (...) levhalarının altında, sıra sıra dizilip saatlerce keyif yapmaya devam ediyorlar.

Cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar, organ adları ile zamanla eylem adları tekil veya çoğul özne olduklarında yüklem tekil olur!

Doığru yazım: ...devam ediyor.

*  Ersin Tokgöz, Radikal, 26.01.2009: "Bugün medyanın yargısız infazından yakınan iyi sıhhatte olsunlar..." 

"Cinler, periler" anlamındaki deyimin doğrusu "İyi saatte olsunlar"dır. (TDK) 

*  http://hurriyet.com.tr, 30.11.1999: Yahya Kemal, Mihribat Korusu'na..."

Dünyaca ünlü Mihrabat Korusu'nun adı, Hürriyet'te değişime uğramış!

* Giovanni Scognamillo, İstanbul Gizemleri, Bilge Karınca: "Osmanlılar'da yaygın bir inanışa göre...""

-lar, -ler çokluk ekinden sonra ulanan ekler kesme imi ile ayrılmaz!

Doğru yazım: Osmanlılarda..

Yönetmen Ebru Güçlü ile Düzeltmen Soner Ongun görevini yapamamış!

* Nidayi Sevim, Twitter, 21.09.20129: "Rabbim Mısır halkına katından bir çıkış yolu ihsan eylesin."

"Yazar" kesme imi konusundan bihaber.

Nereden duymuşsa, "Rabb'im" yazmamakta kararlı.

Cehalet, sirayet eden virüs gibi yayılıyor! 

* Hıncal Uluç, Sabah, 26.09.2019: "İmamoğlu'na ithaf" diye yayınlamıştım."

Dilimizde yayınlamak şeklinde bir kelime yok, uydurmadır.

Doğru kelime, "neşretmek" anlamında "yayımlamak"tır.

* Nazım Alpman, Ahlak Islatan Medya Hikâyeleri, Ozan Yayıncılık:

"- yine tensikat var galiba

- tensikat için geniş toplantıya

- bir tensikat dalgası..."

Nazım Alpman da tensikat (bir iş yerinde kadro düzenlemeleri) ile tenkisat'ı (azaltmalar, eksiltmeler) karıştırmış!

* Ahmet Aki, Milat, 15.12.2018: "Haberler yayınlanarak...", "Aynı anda yayınlandı."

Dilimizde "yayınlamak" şeklinde bir kelime yok!

Doğru kelime "neşretmek" anlamında "yayımlamak"tır. 

* Nazım Alpman, http://internethaber.com, başlık, 03.08.2011: "YAŞ'ın yanında kuru da yanmasın…"  

Hıncal Uluç"un başlattığı, atasözlerine ters anlam verme modasına uyan son kişi Nazım Alpman.

Atasözünün doğrusu: Kurunun yanında yaş da yanar...

* Nidayi Sevim, Twitter, 21.09.2019: "Siyonist israil'in çıkarlarına ters düşen her düşünce..."

Millet, ırk, dil, din, mezhep, boy, kavim adları büyük harfle başlar. (TDK)

Doğru yazım: İsrail'in...

* Giovanni Scognamillo, İstanbul Gizemleri, Bilge Karınca: "Hero'ya ulaşabilmek için boğazı geçmeye kalkan..."

Boğaz kısaltmasının anlamı Boğaziçi olduğuna göre...

Doğru yazım: Boğaz'ı geçmeye...

Yönetmen Ebru Güçlü ve düzeltmen Soner Ongun'un birçok yanlışından biri!

*  ntv.com.tr, 25.06.2012: "Kurtarma çalışmalarına Cougar tipi helikopter, bir CASA uçağı ve fıkrateyn katılıyor."

NTV editörleri fırkateyn'i "fıkrateyn" yapıvermişler! 

* Nidayi Sevim, Twitter, 22.09.2019: "Birlikte verilen bu tarihlerde günler ve aylarda belirtilmiştir."

Dahi anlamındaki "da" kelimeye ulanmaz!

Bilgi, ilkokul 4. sınıfta öğretilir.

Yüksek ilkmektep mezunları kelimeye ekler!

* Nazım Alpman, Ahlak Islatan Medya Hikayeleri, Ozan Yayıncılık: "çalışma bakanlığından..."

"Çalışma Bakanlığı" tamlaması özel isimdir. Tamlayan ve tamlananın büyük harfle başlaması gerekir.

Doğru yazım: Çalışma Bakanlığı'ndan... 

Bu yazı toplam 613 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar