1. YAZARLAR

  2. Hüdavendigâr Onur

  3. Devlet bilimi özendirmeli
Hüdavendigâr Onur

Hüdavendigâr Onur

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Devlet bilimi özendirmeli

A+A-

Toplumlar neden geriler neden ilerler hep tartışılagelmiştir. Bir dönem İslam ülkeleri bilimde ileriyken sonra Batı ülkeleri ilerledi.

Avrupa'da, bir dönem karanlık çağı yaşadı. Yüzyıl savaşları gibi birçok acı olaya tanık oldu. Devranın böyle gitmeyeceğini gören fikir adamları ve yöneticileri, oturup düşündüler, yanlışları gördüler, çareler ürettiler. Kalkınmak, güçlü bir ülke ve toplum olmak için fikir yürütenlere sahip çıktılar, "sen bu konuda çalış" diyerek destek verdiler.

Tüm bunlar gösteriyor ki, devlet adamları, ülkesinin ve ulusunun kalkınması için halkını çalışmaya, bir şeyler üretmeye teşvik etmeli, başarılı olanlara destek vermeli, rekabeti özendirmelidir. Fizik, kimya, matematik gibi pozitif ilimlere önem verirken, sürekli yeni iş alanları açarak işsizliği azaltmalı, halkın refah seviyesini yükseltmelidir. Halk arasında ayırım yapmamalı, herkese fırsat eşitliği sunmalıdır. Özgür düşünmeyi teşvik ederken, hukukun üstünlüğüne değer vermelidir. Kültür sanat ve edebiyata ağırlık verirken, iletişim araçlarından en üstün seviyede yararlanılmalıdır.

Tarım her zaman ön planda tutulmalı, köylünün, çiftçinin ürettiği ürünün karşılığını alması sağlanmalıdır. Ahlaklı nesil yetiştirip, kul hakkına riayet edilmeli, işveren ve işçi görevini bilmelidir. Bütün bunlar kalkınmanın, ilerlemenin nedenleri arasında gösterilebilir.

Bilindiği gibi İslamiyet bilime önem vermektedir. Türkler başta olmak üzere tüm Müslüman toplumlar bilime ağırlık verdikçe refah içinde yaşamışlar, bu birikim ve çalışkanlık zayıflayınca günümüzde olduğu gibi geri kalmışlardır.

Kaynaklara bakıldığında, Türk ve İslam dünyasının birçok bilgin yetiştirdiğini görürüz. İbni Sina, tıp başta olmak üzere fizik, kimya ve jeoloji alanlarında önemli tespitlerde bulundu. Farabi, hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının izahını yaptı. Tıp alanında çalışmalar yaptı, çeşitli ilaçlarla ilgili eserler yazdı. Cebir biliminin kurucusu Ebu Abdullah Muhammed bin Musa da, Harezm'de doğduğu için 'Harezmi' diye anılmaktadır. Matematik, astronomi ve coğrafya alanında çok sayıda yapıt kaleme aldı. Yeryüzüyle ilgili yaptığı çalışmaları "Kitâbu Sûreti'l-Arz" adlı kitabında anlattı. Güneş ve ay tutulmalarını inceledi. Ali Kuşçu da astronomlardan biridir. Biruni ve Gazali gibi bilginler çok yönlü eserler üretmiştir. Nasirüddin Tusi ise geometri ve astronomi alanında yaptığı çalışmalarla hâlâ anılmaktadır. Hülagü Han, Tusi'yi korumuş hatta vezir yapmıştır. Gıyaseddin Cemşid de, astronomi ve matematik üzerine çalışmış, Semerkant Gözlemevi'nde yaptığı araştırmalarla dikkat çekmiştir.

Türk ve Müslüman bilim adamlarının yaptığı çalışmalar Avrupa'yı etkilemiştir. Bu konuda bilgi veren çok sayıda yapıt kaleme

alınmıştır. Bunlar okundukça yeterli bilgi sahibi olunabilir. Biz bir iki tanesinden bahsedelim. Mahmut Karakaş'ın "8.Yüzyıldan 19. Yüzyıla Müslüman Bilim Adamları", Emir Çelik'in "Dünyayı Değiştiren Müslüman ve Türk Bilim Adamları", Köksal Aydın'ın "Müslüman Bilim İnsanları Biruni'den Aziz Sancar'a" adlı yapıtlar.

Bu yazı toplam 779 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar