1. YAZARLAR

  2. Burcu Uslu

  3. Belediyelerin iş yükünü azaltmak için yazılım geliştirildi
Burcu Uslu

Burcu Uslu

Yazarın Tüm Yazıları >

Belediyelerin iş yükünü azaltmak için yazılım geliştirildi

A+A-

Birçok farklı alanda hizmet veren belediye çalışanları birbirinden farklı tehlikeli ve riskler ile karşı karşıya kalıyor.

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik kurumsal çözümler üreten TürkGüven Üst Yöneticisi Alp Timurhan Çevik, belediyelerin iş yükünü azaltmak ve iş kazalarını önlemek amacıyla Perfektive adında bir yazılım geliştirdiklerini açıkladı.

TürkGüven CEO'su Alp Timurhan Çevik ile belediyelerin işçi kazaları ve bu tür kazalara karşı uygulaması gereken adımları konuştuk. Alp Timurhan Çevik belediyelere yönelik geliştirdikleri yazılımın detaylarını şöyle anlatıyor:

Belediye çalışanlarının maruz kaldığı kazalar, olası tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi sonrası geliştirilecek güvenli çalışma yöntemleri takip edilerek önlenebilir. Belediyelerin hizmet alanları içerisinde her noktada farklı hizmet yürütmesi ve çalışma alanlarının çeşitliliği beraberinde farklı tehlike ve riskleri de getirebiliyor. Bilindiği gibi belediyeler, farklı teşkilat yapılanmalarına sahip. Bu sebeple belediyelerin hem dışarıda operasyonel çalışmalarda bulunan ekipleri hem de hizmet binalarında çalışanları için farklı riskler bulunuyor. En ciddi kazaların düşme, ezilme, toprak kayması sonucu göçük altında kalma, makine veya araç çarpması, özellikle kanalizasyon girişlerinde yaşanan zehirlenme ve boğulmalar olduğunu görüyoruz. Bu kazaların hepsi, olası tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi sonrası geliştirilecek güvenli çalışma yöntemleri takip edilerek önlenebilir.

Farklı yapılanmaya sahip olması sebebiyle belediyelerde İSG süreçlerinin yerine getirilmesinde birbirinden farklı uygulamalarla karşılaşılabiliyor. Ancak her belediyenin uygulaması gereken temel İSG süreçleri de bulunuyor. Bu süreçlerin doğru uygulanması çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini daha kolay benimsemesini sağlıyor.

Tüm bu süreçlerin uygulanabilmesi için belediyeler de dahi olmak üzere birçok kamu kurumunun iş yükünün azaltılması ve süreçlerin daha güvenli ve sistematik yürütülebilmesi için yardımcı uygulamalara ihtiyacı oluyor. Perfektive yazılımımız, kamu ve özel kurumlardaki iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine yönelik gereklilikleri karşılayabilecek şekilde hayata geçirildi.. Uygulamamızın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi'ne (İBYS) entegre olma özelliğiyle belediyeler, çalışanlarının bildirmekle yükümlü olukları iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini hızlı ve kolay bir şekilde Bakanlığa bildirebiliyor.

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde belediyelerin uygulayabilecekleri adımlar ise şöyle:

* Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teknik çalışmaları planlamak, uygulamaları hayata geçirmek ve gerekli takipleri yapmak üzere bir birim kurulmalıdır. Bu birimin belediye genelinde yapılacak tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına hem planlama hem de uygulama açısından doğrudan müdahil olması gerekir. 

* İş sağlığı ve güvenliğinin işyerlerinde gerektiği şekilde ele alınması ve tüm çalışanlarca benimsenmesi için işverenlerin bu konuya verdikleri önemi ve desteği açıkça dile getirmeleri gerekir. Bu nedenle, o işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine verilen önemi anlatan bir İSG politikası oluşturulmalı ve yönetimce bu politikanın uygulanacağı taahhüt edilmelidir.

* İşverence verilecek taahhüt; belediyelerde hem belediyenin kendi bünyesinde yapılan çalışmalar için hem de belediyenin bağlı kuruluşları ile iştiraki olan şirketlerde uygulanmak üzere belirlenmeli ve tüm çalışanlara duyurulmalıdır. Belirli aralıklar ile gözden geçirilen ve uygulanması kontrol edilen bu politika, ihtiyaç halinde güncellenerek sürekli ihtiyacı karşılayacak güçte tutulmalıdır.

* İSG'nin yönetimsel olarak ele alınması; belediye genelinde izlenecek strateji ve hedeflerin ortaya konulması, organizasyonun oluşturulması, planlama ve stratejinin hayata geçirilmesi, uygulamaların değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlara göre yeni tedbirlerin alınmasını hızlandıracaktır.

* Belediyeler tarafından kurulan veya ortak olunan farklı şirketler mevcuttur. Bunlar, belediyelerin tüzel kişiliğinden ayrı ve bağımsızdır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları kendi bünyelerinde gerçekleştirmeleri gerekir. Dolayısıyla, iş sağlığı ve güvenliği yapılanması şirketin bünyesinde oluşturulan kurullar ve görevlendirilen iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerini kapsar. Ancak, bu şirketler de belediye başkanı veya başkan vekili başkanlığında toplanacak olan İSG koordinasyon kurullarına aktif olarak katılmalı ve belediye ile belediyenin iştirak şirketleri ile işbirliğinde bulunmalıdır.

Bu yazı toplam 597 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar